WYKONANE PRACE

 • Koncepcja zagospodarowania wybranych elementów na terenie Parku Podworskiego w Lesznie
 • Inwentaryzacja drzewostanu parku podworskiego w Rostkowie
 • Koncepcja zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego w Przasnyszu
 • Inwentaryzacja drzewostanu oraz rys historyczny założenia ogrodowego w Pałukach
 • Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Pałukach
 • Projekt zagospodarowania terenu w obrębie architektonicznego zespołu sakralnego Klasztoru OO. Pasjonistów w Przasnyszu – teren dawnego cmentarza
 • Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu Zespołu Klasztornego Bernardynów
 • Koncepcja zagospodarowania osiedla mieszkaniowego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu
 • Rewitalizacja dziedzińca Kolonii IV WSM Żoliborz w Warszawie
 • Inwentaryzacja i opracowanie porównawcze składu gatunkowego drzewostanu parków podworskich: w Rostkowie, Krzynowłodze Wielkiej i Bogdanach Wielkich – ocena roli roślinności rodzimej w kształtowaniu dendroflory
 • Koncepcja rewitalizacji Placu Teatralnego w Warszawie

OTRZYMANE REFERENCJE

 • Referencje1
 • referencje2
 • referencje3
 • referencje4
 • referencje5

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

 • certyfikat1
 • certyfikat2
 • certyfikat3
 • certyfikat4
 • certyfikat5
 • certyfikat6
 • certyfikat7